hajime

O-oooooooooo AAAAE-A-A-I-A-U- JO-oooooooooooo AAE-O-A-A-U-U-A- E-eee-ee-eee AAAAE-A-E-I-E-A- JO-ooo-oo-oo-oo EEEEO-A-AAA-AAAA

更新的角色评论功能
老师真的很严格
_(:з」∠)_

1.7通关感想
(应该没有剧透
我要打爆noah的狗头。

这个背景!!!快乐!!!

我的立牌到了啊啊啊!开心得跑圈!